Persona Grata Lelaki/Male Drop-in

Persona Grata Lelaki / Pusat Singgah Masuk Lelaki / Male Drop-in Centre


STRATEGI PELAKSANAAN PROJEK SINGGAH MASUK / TEMUSERU

Projek Pusat Singgah Masuk / Temuseru  atau Outreach Drop in Centre ( ODiC ) adalah satu projek yang bersifat kemasyarakatan yang dikendalikan komuniti bagi menjayakan konsep masyarakat prihatin. Ianya bukan saja mampu mengembleng kuasa masyarakat dalam kebersamaan menangani masalah yang kompleks ini tetapi  kebersamaannya dalam menyalurkan perkhidmatan kebajikan , sosial dan penjagaan kesihatan secara formal dan tidak formal berdasarkan kepakaran masing masing kepada Komuniti Terpinggir di negara ini telah terbukti keberhasilannya.

MATLAMAT

Meningkatkan Kualiti Kehidupan Komuniti Lelaki Terpinggir


OBJEKTIF

 

PERKHIDMATAN YANG DITAWARKAN